دوست اداره تصادف ماشین پرونده راننده

دوست: اداره تصادف ماشین پرونده راننده شناسایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث سناریوی آدم ربایی سه مرد جهت تسویه حساب مالی

کشور عزیزمان ایران نوشت: او در مورد این آدم ربایی گفت: برابر کارگاه ساختمانی ام بودم که مباشرم همراه چهار مرد به سراغم آمدند. چهار مرد جوان با ترساندن اسلحه مر

سناریوی آدم ربایی سه مرد جهت تسویه حساب مالی

عبارات مهم : بازداشت

اوایل امسال مرد کارخانه داری به پلیس مراجعه کرد و از ربوده شدنش خبر داد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: او در مورد این آدم ربایی گفت: برابر کارگاه ساختمانی ام بودم که مباشرم همراه چهار مرد به سراغم آمدند. چهار مرد جوان با ترساندن اسلحه مرا سوار بر خودروی گرانقیمت خودم کرده و به سمت ایوانکی استان سمنان به راه افتادند.

در تمام این مدت مباشرم نیز با ما بود. به مقصد که رسیدیم حدود 24 ساعت مرا در باغی زندانی کرده و بعد از گرفتن چندین چک سفید امضا و دزدی خودروام مرا رها کردند. چون در تمام مراحل ربودنم مباشرم نیز همراهم بود، تصور می کنم که او نیز در این ماجرا نقش داشته باشد.

سناریوی آدم ربایی سه مرد جهت تسویه حساب مالی

با شکایت مرد کارخانه دار به نام بهمن، پرونده ای در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل و به دستور بازپرس رضوانی تحقیقات شروع شد. در نخستین گام کارآگاهان پلیس به سراغ مباشر بهمن رفتند، مرد جوان در رابطه با آدم ربایی گفت: من نه تنها در این آدم ربایی نقشی نداشتم بلکه خودم هم گروگان گرفته شده است بودم. چند ماه پیش با مرد جوانی به نام سهراب آشنا شدم که در کار خرید و فروش سنگ ساختمان بود. از آنجایی که بهمن کارخانه دار است و از طرفی بساز و بفروشی نیز می کند سفارش سنگ هایمان را به سهراب دادیم. ولی ظاهراً بهمن پول سنگ ها را نداده بود. یک روز قبل از ربوده شدن بهمن، سهراب و سه مرد دیگر مرا ربوده و با زور به ایوانکی بردند. آنها به پایم چاقو زدند و مدعی شدند که حدود یک میلیارد تومان سنگ جهت ساختمان سازی بهمن به او فروخته اند و پولش را می خواهند. من گفتم در رابطه با پرداخت پول کاره ای نیستم و بهمن باید پول ها را بدهد. یک شب گروگان آنها بودم و تنها راه رهایی ام همراهی با آنها بود. چاره ای جز این کار نداشتم. عاملان این آدم ربایی سهراب و همدستانش هستند.

راز دومین آدم ربایی

کشور عزیزمان ایران نوشت: او در مورد این آدم ربایی گفت: برابر کارگاه ساختمانی ام بودم که مباشرم همراه چهار مرد به سراغم آمدند. چهار مرد جوان با ترساندن اسلحه مر

با بیانات مباشر جوان، کارآگاهان پلیس به سراغ سهراب رفتند و مرد جوان را بازداشت کردند. در بازرسی از منزل سهراب آنها خودروی گرانقیمتی پیدا کردند که در استعلام پلاک آن مشخص شد ماشین متعلق به یک تاجر فرش بوده و دزدی شده است است.

سهراب در تحقیقات به دزدی های سریالی و آدم ربایی اعتراف کرد و گفت: با همدستانم به نام شهاب و بابک در یک دورهمی شبانه آشنا شدم. هنگامی که سفره دلمان را جهت هم باز کردیم متوجه شدیم که هر سه نفرمان از سوی افراد متفاوت به نوعی کلاه سرمان رفته هست. ما هر کدام در کار خرید و فروش بودیم از بد سرنوشت افرادی که از ما خرید کرده بودند پولمان را نمی دادند.

من از یک مرد کارخانه دار حدود یک میلیارد تومان طلب داشتم، بابک هم از یک فرش فروش و شهاب نیز از یک استاد دانشگاه که در کار تجارت بود پول هایی طلب داشتند از آنجایی که هر سه نفرمان زخم خورده بودیم تصمیم گرفتیم که با نقشه ای حرفه ای و از پیش تعیین شده است به سراغ تک تک افرادی برویم که از آنها طلبکار بودیم. ابتدا به سراغ طلبکار شهاب رفتیم و او را با ترساندن به باغمان برده و خودروی بنزش را دزدی کردیم. تعدادی هم چک سفید امضا از او گرفتیم. بعد از آن هم به سراغ مرد فرش فروش و درنهایت به سراغ مرد کارخانه دار رفتیم. البته در این میان دو پسر جوان هم به ما کمک کردند.

سناریوی آدم ربایی سه مرد جهت تسویه حساب مالی

با بیانات سهراب، دستور بازداشت چهار عضو دیگر این باند صادر شد. درحالی که بررسی ها جهت دستگیری آدم ربایان ادامه داشت، کارآگاهان، تاجر فرش و استاد دانشگاه را که مورد دزدی و زورگیری قرار گرفته بودند نیز شناسایی کردند.

تاجر جوان در تحقیقات گفت: من تاجر فرش هستم و با مرد جوانی به نام بابک خرید و فروش هایی داشتم. آخرهای اسفند بابک به همراه چند مرد به سراغم آمده و با ترساندن اسلحه سوار خودروی گرانقیمت شدند. آنها مرا به باغی در محدوده ایوانکی بردند و با ترساندن از من چک های سفید امضا گرفتند. سپس خودروی مرا هم دزدی کردند، جهت دزدی خودروام شکایت کردم ولی چون آنها را می شناختم عنوان آدم ربایی را مطرح نکردم. چند روز قبل هم بابک با من تماس گرفت و گفت چک هایم بلامحل بوده و از من خواست که با او قرار بگذارم تا چک ها را عوض کند.

کشور عزیزمان ایران نوشت: او در مورد این آدم ربایی گفت: برابر کارگاه ساختمانی ام بودم که مباشرم همراه چهار مرد به سراغم آمدند. چهار مرد جوان با ترساندن اسلحه مر

دستگیری سر بزنگاه

با مشخص شدن این ماجرا، آموزش های مورد نیاز به تاجر جوان داده شد و او با آدم ربایان قرار ساختگی گذاشت. زمانی که مردان آدم ربا سوار بر خودروی تاجر فرش شدند و قصد داشتند تا با ترساندن چک های تازه از او بگیرند، کارآگاهان پلیس وارد عمل شده است و آنها را دستگیر کردند.

بدین ترتیب متهمان همگی بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

سناریوی آدم ربایی سه مرد جهت تسویه حساب مالی

واژه های کلیدی: بازداشت | تحقیقات | کارخانه | آدم ربایی | بازداشت شدن | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs