دوست اداره تصادف ماشین پرونده راننده

دوست: اداره تصادف ماشین پرونده راننده شناسایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دولت‌ آمریکا بخش‌های مهمی از برجام را نقض کرده است / عراقچی

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با اشاره به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام و تایید این پایبندی از سوی نهادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه دولت تازه آمریکا از ابت

دولت‌ آمریکا بخش‌های مهمی از برجام را نقض کرده است / عراقچی

عراقچی: دولت آمریکا بخش های مهمی از برجام را نقض کرده است

عبارات مهم : توافق

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام و تایید این پایبندی از سوی نهادهای بین المللی گفت: متاسفانه دولت تازه آمریکا از ابتدای شروع کار بنای دشمنی را با این توافق بسیار مهم را گذاشته و بخش های مهمی از آن را نقض کرده است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی با بیان این که «آی کپ» با بیان اینکه همکاری بیش از ۳۵۰ حزب فعال آسیایی؛ تجربیات با ارزش ۱۸ سال گذشته را با خود به همراه دارد گفت: این نهاد با ارزش آسیاسی است و جهت برطرف پرسشها در مناطق متفاوت این قاره کهن کمک می کند.

دولت‌ آمریکا بخش‌های مهمی از برجام را نقض کرده است / عراقچی

معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: دولت کشور عزیزمان ایران به نقش مثبت و بافایده آی کپ واقف است به همین علت نماینده وزارت خارجه در ژوییه ۲۰۱۳ به همراه نمایندگان وزرای خارجه دیگر کشورهای سیایی اقدام به امضا تفاهم نامه ای کرد که نشانه آن همکاری بین دولت ها جهت حمایت از فعالیت «آی کپ» است.

عراقچی گفت: بااهمیت ترین نقش «آی کپ» امکانی است که این نهاد می تواند جهت انجام گفت وگو و آشنایی متقابل بین ملت و رهبران سیاسی کشورهای متفاوت آسیایی از طریق تشویق به گفت و گو و همکاری های سازنده بین احزاب آسیایی فراهم کند. همکاری احزاب آسیایی مهم و تلاش آنها جهت گفت وگو و درک بهتر جوامع یکدیگر بی تردید می تواند نقش مهمی در ایجاد تفاهم بین جوامع آسیایی داشته و از این طریق به جامعه بشری جهت کنار زدن پارادیم سنتی معطوف به قدرت و ائتلاف سازی های مخرب جهت دشمن انگاری و از بین بردن دیگران هست، کمک کند. این پاردایم سنتی که مبتنی بر بازی حاصل جمع صفر است اساسی ترین مشکلی است که طی قرن ها، منشا جنگ ها و خون ریزی ها و فرسایش مستمر توان و انرژی ملت ها بوده است.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با اشاره به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام و تایید این پایبندی از سوی نهادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه دولت تازه آمریکا از ابت

وی یادآور شد: قدرت و گروه های غیر دولتی پرخاشگر همچنان بر مبنای همین پارادایم سنتی تلاش در از بین بردن دیگران و حفظ یا کسب قدرت و اعمال سلطه بر دیگر ملت ها دارند. تعارضاتی که از این طریق ایجاد می شود، همچنان منشا همه جنگ ها و خون ریزی در مناطق متفاوت دنیا است.

عراقچی افزود: گفت وگو با اولویت شنیدن و فهمیدن که نشانه مهم آن آشنایی متقابل اصلاح برداشت ها و برطرف سوتفاهمات باشد، یکی از بااهمیت ترین ابزارها جهت برداشتن پاردایمی سنتی و ایجاد پاردایم جانشین مبتنی بر همکاری همگان و یادگیری است.

وی افزود: بی شک احزاب که بسیج کننده گروه های متفاوت مردم جهت همکاری در شرکت دهی زندگی جمعی هستند، می توانند نقش بسیار تعیین کننده ای در گفت وگو و یادگیری متقابل داشته باشند. اتخاذ تدابیر اعتمادساز بین ملت و مناطق متفاوت یکی از پیش شرط های ما جهت عبور از پاردایم سنتی است.

دولت‌ آمریکا بخش‌های مهمی از برجام را نقض کرده است / عراقچی

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی اضافه کرد: دولت کشور عزیزمان ایران با نشانه ایجاد اعتماد وارد یک روند مذاکراتی با نشانه برطرف بحران ساختگی هسته ای شد و توانست از این طریق گامی بسیار مهم در جهت کاستن از بی اعتمادی و گامی در جهت کاستن بی اعتمادی، نیل به توافقی برد – برد بردارد. برجام که حاصل این مذاکرات فشرده نسبتا طولانی هست، یک دستاورد دیپلماتیک بی سابقه و شاید تنها نقطه مثبت طی سال های اخیر در منطقه آشوب زده در غرب آسیا است.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، اظهار کرد: این توافق به بحران غیر مهم ۱۴ ساله خاتمه داد و خطر یک تقابل نظامی دیگر در منطقه بی ثبات خاورمیانه با عارضه گسترده جهت بسیاری دیگر مناطق را بر طرف کرد. در حالی که ما همواره طی بیش از ۲ سال گذشته به این توافق پایبند بودیم و مراتب پایبندی کامل ما تا کنون ۹ بار به وسیله آژانس بین المللی اتمی و ۴ بار به وسیله دبیر کل شرکت ملل تایید شده است هست، متاسفانه دولت تازه آمریکا از ابتدای شروع کار بنای دشمنی را با این توافق بسیار مهم را گذاشته و بخش های مهمی از آن را نقض کرده است در حالی که دیگر شرکت کنندگان در این توافق بین المللی همواره بر لزم حفظ این توافق تاکید کرده اند.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با اشاره به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام و تایید این پایبندی از سوی نهادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه دولت تازه آمریکا از ابت

وی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ بالحنی غیر دیپلماتیک و ترساندن آمیز خواستار همراهی گروه ها با کارها او جهت به نابودی کشاندن برجام شد، ادامه داد: فرو پاشی این توافق به معنی ایجاد بحرانی جدی در منطقه و شدت یافتن بحران های جاری خواهد بود. از این رو مورد نیاز است احزاب سیاسی حاضر در این نشست به این امر مهم توجه داشته باشند.

عراقچی تاکید کرد: تلاش جهت ایجاد منطقه نیرومند به جای برتری جویی و از بین بردن دیگر کنشگران و پذیرش اصل تامین منافع جمعی در منطقه آسیای غربی و تامین قاعده برد – برد به سطح این منطقه، سیاستی است که مد نظر کشور عزیزمان ایران قرار دارد. در این سیاست تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در گروی تامین منافع همه کشورهای منطقه است.

دولت‌ آمریکا بخش‌های مهمی از برجام را نقض کرده است / عراقچی

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: تلاش سلطه جویانه به وسیله هر یک از کشورهای منطقه جهت از بین بردن رقبا و تبدیل شدن به قدرت نه تنها ناپسند ، بلکه اصولا ناممکن و زمینه ساز تنش مستمر و جنگ هست. احزاب آسیایی بی شک می توانند در این زمینه به نحوی موثر کمک و در جهت تقویت روند همگرایی در این قاره حرکت کنند. ما در آسیا نسبت به بعضی دیگر از مناطق دنیا از نظر همکاری و همگرایی در سطح قاره تا حدودی عقب هستیم.

وی افزود: کندی روند نهاد سازی در آسیا یکی از نمودهای بیرونی این مسئله است و راهی را که ما از این نظر باید بپیماییم تا حدودی در مقایسه با دیگر قاره ها قدری طولانی تر هست. پیش از این مجموعه ای از نهادها و شرکت ها مانند گروه دی ۸ ، اکو، آ سه آن، سارک، اتحادیه بین المجالس آسیایی و مجمع دمکراسی بالی در آسیا شکل گرفته و هم اکنون فعال هستند. وجود این شرکت ها اگر چه زمینه خوبی ایجاد کرده ولی تقویت آنها و شکل گیری روند نیرومندی جهت همکاری و ادغام در آسیا همچنان یک ضرورت است.

این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: از این رو ، آی کپ دارای اهمیت مضاعفی است و وجود آن جهت کمک به نزدیک کردن ملت و مناطق متفاوت این قاره وسیع مغتنم شمرده شده است و از امکانات آن به نحو احسن استفاده شود.

عراقچی گفت: مواجهه بخشی هایی از آسیا با طیفی از پرسشها حاد مانند تروریسم و افراط گرایی، بحران های زیست محیطی همچون گرد و غبار، خشکسالی، شدت یافتن مهاجرت و ضعف بعضی دولت ها در پاسخگویی و در بعضی موارد مسابقه های تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه های زیاد به ملت های منطقه و موجب شدت یافتن بیش از پیش این پرسشها خواهد شد. به علاوه طی چند سال اخیر بعضی از کشورها و مناطق در آسیا با مسئله حاد افراط گرایی، خشونت طلب مواجه بودند.

وی اظهار داشت: آسیای غربی، آسیای جنوبی، آسیای میانه و بخش هایی از آسیای جنوب شرقی به طور مشخص با این مسئله مواجهند. اگر چه داعش و دیگر گروه های تروریستی طی یکی دو سال اخیر شکست های مرگباری را مجبور شده است و پروژه خلافت آنها متوقف گردیده و دستگاه اداری و نظامی آنها در حال متلاشی شدن است ولی شرکت ترور و دستگاه فکری و نظری آنها همچنان در بسیاری از مناطق از جمله مناطقی از آسیا فعال است و دارای برد منطقه ای و جهانی شده است هست، لذا باید همچنان تهدیدی به شمار آید.

عراقچی گفت: ادامه مقابله با این جریان و جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خواستگاه فکری و قطع منابع مالی افراط همچنان باید یک اولویت باشد. افراطیون تلاش دارند تا اعتقادات مذهبی، اختلافات قومی و ایدئولوژی های سیاسی جهت مشروعیت بخشیدن به کارها جنایت کارانه ارزش سو استفاده کنند و نیرو جذب کنند. آنها می کوشند واقعیات را تحریف کنند، از مذاهب سو استفاده کنند و موجب اختلاف در بین ملت ها و فرهنگ ها شوند لذا نقش نهادهای مردمی مانند احزاب در مبارزه با این جریان کمک به پیروان آسیب پذدیر جهت رد ایدئولوژی های افراطی و ایجاد وقت جهت گفت وگو بین ادیان و فرهنگ ها حایز اهمیت بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: احزاب آسیایی از طریق گفت وگو و انقاع می توانند نقش مهمی در کمک به تخفیف این پرسشها و پیشبرد اهداف یکسان سیاست خارجی کشورهای آسیایی و تامین امنیت همه مناطق نقش مکمل و موثری داشته باشند. کشور عزیزمان ایران به عنوان کشوری با سابقه تمدنی و فرهنگی چند هزار ساله و با برخورداری سرمایه های ارزشمند دینی و فرهنگی، از قرن ها پیش همواره یکی از محورهای مهم تمدن ساز در آسیا بوده است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در آخر گفت: در دوره حاضر نیز آماده ایم تا با بهره گیری از کلیه امکانات خود و همکاری با دیگر دولت ها و ملت های این قاره بزرگ در جهت صلح و توسعه و ارتقای مناسبات دوستانه در سطح آسیا کوشا باشیم.

واژه های کلیدی: توافق | سیاسی | عراقچی | همکاری | سید عباس عراقچی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs