دوست اداره تصادف ماشین پرونده راننده

دوست: اداره تصادف ماشین پرونده راننده شناسایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دری اصفهانی جاسوس نیست / وزیر اطلاعات

وزیر اطلاعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص مباحث مرتبط با جاسوسی هست، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.

دری اصفهانی جاسوس نیست / وزیر اطلاعات

وزیر اطلاعات: دری اصفهانی جاسوس نیست

عبارات مهم : جاسوسی

وزیر اطلاعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص مباحث مرتبط با جاسوسی هست، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.

به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در خصوص اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هسته ای به خبرنگار ایسنا گفت: وزارت اطلاعات مسئول صیانت و حراست از مذاکرات هسته ای بوده و در این عنوان یکی از درخشان ترین فعالیت های خود را در این حوزه انجام داده است.

دری اصفهانی جاسوس نیست / وزیر اطلاعات

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات در امن ترین فضا از نظر صیانت از اطلاعات انجام شده است و وزارت گزارش های بی وقفه آن را به مقامات عالی کشور منعکس نموده است.

وزیر اطلاعات در خصوص اتهام جاسوسی دری اصفهانی، تصریح کرد: درخصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می کنم، از آنجا که مرجع تشخیص مباحث مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات هست، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه هایی که بعضی سرویس های بیگانه به وی داشته اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.

وزیر اطلاعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص مباحث مرتبط با جاسوسی هست، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.

واژه های کلیدی: جاسوسی | مذاکرات | اطلاعات | وزیر اطلاعات | مذاکرات هسته ای | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs