دوست اداره تصادف ماشین پرونده راننده

دوست: اداره تصادف ماشین پرونده راننده شناسایی اخبار حوادث

گت بلاگز عکس خبری حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

حمله مسلحانه به دفتر مرکزی تلویزیون شخصی شمشاد در شهر کابل دو کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله به ساختمان این شبکه تلویزیونی در کابل را برعهده گرفت.

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

عبارات مهم : مرکزی

حمله مسلحانه به دفتر مرکزی تلویزیون شخصی شمشاد در شهر کابل دو کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله به ساختمان این شبکه تلویزیونی در کابل را برعهده گرفت.

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

حمله مسلحانه به دفتر مرکزی تلویزیون شخصی شمشاد در شهر کابل دو کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله به ساختمان این شبکه تلویزیونی در کابل را برعهده گرفت.

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

حمله مسلحانه به دفتر مرکزی تلویزیون شخصی شمشاد در شهر کابل دو کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله به ساختمان این شبکه تلویزیونی در کابل را برعهده گرفت.

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: مرکزی | ساختمان | تلویزیون | شبکه تلویزیونی | عکس خبری

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

حمله مسلحانه داعش به دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد در کابل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs